بوشکان نیوز: جلال هواسی مدیر شعب بانک ملی استان بوشهر رفتنی شد .

به گزارش بوشکان نیوز، ” جلال هواسی ” در اواخر دوره  استانداری جهان بخش مدیر شعب سابق بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است بعنوان مدیر شعب بانک ملی استان بوشهر معرفی شد و پس از یک و نیم سال فعالیت در استان بوشهر از سمت خود برکنار شد. در هفته های گذشته انتقاد شدیدی از طرف حسنوند استاندار بوشهر از عملکرد این بانک شده بود و آن را ضعیف ترین بانک استان معرفی کرده بود.

تاکنون جایگزین وی در بانک ملی معرفی نشده است.