بوشکان نیوز: یکی از کاربران اینترنتی، خاطره ای را از قلیان کشیدن بوشهری ها در شبکه اجتماعی افسران به اشتراک گذاشته است.

به گزارش «بوشکان نیوز» وی در پست خود اینگونه نوشته است:

یه خاطره براتون بگم از قلیون کشیدن بوشهری ها و علاقشون به قلیون.
زمانی که در منطقه شنبه استان بوشهر زلزله اومد یک هفته بعدش ما برای کمک به اهالی اونجا رفتیم به منطقه.
خلاصه شروع کردیم به درآوردن وسیله های یک خانواده مسن بوشهری از زیر آوارها.
اول کیسه های برنج ، وسایل کشاورزی ، دلی های روغن ، مقداری گچ و سیمان ، در آخر گفتیم کارمون تموم شد ، پیرزن دعا کنان اومد جلو و گفت جوونا اصل کار رو نیووردید که ، گفتیم اصل کاری چیه؟ گفت کنار دیوار کیسه ها رو بیارید، ما دوباره شروع کردیم به آوار برداری تا رسیدیم به کیسه و دادیمش به پیرزن ، از روی کنجکاوی پرسیدیم توش چیه که اینقدر مهمه؟بازش کرد،دیدیم تنباکو هست!
گفتیم دیگه کارمون تموم شده با ما کار ندارید؟ گفت هنوز گونی ها کنار دیوار هست که بیرون نیومده ، خلاصه سرتونو درد نیارم که ما ۳ تا کیسه دیگه تنباکو از زیر آوار کشیدیم بیرون.از برنجشون هم بیشتر بود.
از پیرمرد پرسیدیم : حاجی چن وقته مصرفش میکنید؟ بنظرتون گفت چی؟
هر یک ماه یک کیسه ۲۵ کیلویی!!!
ما هم با دهن وامونده از تعجب خدافظی کردیم و رفتیم!