به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از ایرنا ، عباس قبادی گفت: ۵۰ میلیارد تومان مابقی وجوه گندم‌های خریداری شده روز گذشته به حساب کشاورزان واریز شده و دولت هیچ گونه بدهی به گندمکاران ندارد.

وی افزود: هم اکنون روزهای پایانی خرید گندم از کشاورزان را سپری می کنیم و بر این اساس، تاکنون ۴ میلیون و ۸۰۰هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تاکنون ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به گندم‌کاران پرداخت شده و میانگین قیمت خرید گندم ۸۲۰ تومان است.

براساس گزارش وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به گفته قبادی، برای فصل آتی برداشت گندم قیمت ۱۰۵۰ تومانی اعلام شده که این قیمت متناسب با نرخ‌های جهانی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت عزم جدی برای افزایش تولید داخلی دارد و بر همین اساس، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده را با ۳۰ درصد افزایش، قبل ازشروع فصل کاشت اعلام کرده است تا موجب رضایتمندی کشاورزان و تشویق آنها به کشت وتولید بیشتر و در نتیجه خودکفایی گندم شود.