به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از اتحادجنوب؛ این تعداد آرایشگاه به علت عدم توجه به اخطارهای اولیه در مورد استفاده نکردن از وسایل بهداشتی برای مراجعه‌کنندگان پلمب شدند.

مرکز بهداشت شهرستان در این خصوص اعلام کرد: در حالی‌ که کارشناسان بهداشتی همیشه تاکید می‌کنند افرادی که به آرایشگاه‌های مردانه و زنانه مراجعه می‌کنند باید وسایل شخصی و اختصاصی خود را به همراه داشته باشند ولی متاسفانه خیلی از مردم به این امر توجه چندانی نمی‌کنند.

راه حل پیشگیری از بیماری‌های عفونی در آرایشگاه‌ها، همراه داشتن وسایل شخصی و بهداشتی می باشد و آرایشگران نیز باید همواره از دستکش استفاده کنند و وسایلی را که با پوست و موی افراد در تماس است، به خوبی ضدعفونی کنند.

متاسفأنه خیلی از مردم و آرایشگران از این مسئله به سادگی می‌گذرند غافل از این ‌که عدم رعایت این مسائل می‌تواند عواقب خطرناک و  جبران‌ناپذیری را داشته باشد.

انجام اعمالی از قبیل تاتو و برداشتن خال در برخی از آرایشگاه های زنانه به موجب قانون و براساس پروانه فعالیت صادر شده تنها آرایش و پیرایش، فعالیت مجاز تلقی می شود و انجام هر عملی غیر از این موارد تخلف است.