به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از شهرداری بوشکان، افرادیکه متقاضی احداث سنگ شکن در فاصله نچندان زیاد از شهر بوشکان بودند با سپر مقاوم شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشکان روبه رو گردیده اند.

شهرداری و اعضای شورای اسلامی معتقدند که احداث این تاسیسات اولا چون در قسمت بالا دست شهر واقع گردیده و با توجه به اینکه باد غالب بوشکان شمال غربی است قطعا آلودگی زیست محیطی فراوانی برای مردم بوشکان خواهد داشت ثانیا با توجه به برنامه ها و آینده نگری شهرداری و شورای اسلامی قطعا این تاسیسات در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت لذا با توجه به درخواست های شدید مردمی حتی الامکان از راه قانون پی گیر حل این معضل هستند.