به گزارش «بوشکان نیوز»، شهرداری بوشکان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع تمام دستفروشان بازارچه هفتگی در شهر بوشکان می رساند جهت اجاره نمودن غرفه های بازارچه به شهرداری مراجعه نمایند در غیر این صورت  غرفه های مورد نظرشان به شخص دیگری واگذار می گردد .

در جهت ساماندهی بازارچه با توجه به ظرفیت بازار بوشکان خیابان شهید زارعی به صورت پلاک بندی برای هر دستفروش در نظر گرفته شده است. با توجه به این موضوع پیش بینی می شود برای هر ماه درآمدی بالغ بر یک میلیون برای شهرداری داشته باشد. لذا به اطلاع دستفروشان بازارچه می رساند جهت دریافت کارت ورود به بازارچه به شهرداری بوشکان مراجعه نمایند.