به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از آسیو: دبستان گلستان با مساحت ۲۳۵ مترمربع،در سال ۱۳۵۸ به بهره برداری رسیده است که از جمله مواد بکار رفته در این ساختمان می توان به ماسه،گچ و گل اشاره نمود که امروز دچار فرسودگی و تخریب این بنا شده است.

با توجه به زلزله خیز بودن این منطقه در ماههای اخیر و تاثیر زلزله شنبه بر بخش بوشکان و احتمال وقوع خسارات جبران ناپذیر انسانی، بویژه در مراکز آموزشی اقدامات مقاوم سازی و نوسازی باید صورت گیرد تا شاهد حوادث غیر مترقبه نباشیم.

پس از زلزله شنبه،اسدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتستان در گفت و گو با اتحادجنوب از آسیب دیدگی ۲ باب مدرسه در بخش بوشکان بر اثر زلزله خبرداد که بدون شک دبستان گلستان خون یکی از این ۲ مرکز آموزشی می باشد.

این دبستان دارای ۶۴ دانش آموز و ۶ کلاس میباشد و ۳ معلم نیز در این دبستان مشغول به تدریس هستند که هر معلم تدریس ۲ کلاس را همزمان بر عهده دارد.

یکی از این کلاس ها با کشیدن پرده به آزمایشگاه و کتابخانه تقسیم شده و کلاسی دیگر در راهرو این ساختمان با تخته درست شده است که در فصل سرما دانش آموزان را با مشکل مواجه می سازد.

یکی از اولیاء دانش آموزان گفت:اگر این مدرسه با همین روند پیش برود در آینده مانع از ورود دانش آموزان به این دبستان خواهیم شد تا مسئولین چاره ای برای آن پیدا کنند.

ساختمان این مدرسه سال ۹۰ در کمیسیون تخریب با نظارت کارشناسان و مهندسان سازمان نوسازی مدارس قرار گرفته که دستور به تخریب و غیرقابل استفاده بودن آن داده بودند.پس از آن احداث ساختمان جدید در دستور کار قرار گرفته است و دویست میلیون اعتبار اولیه برای آن اختصاص داده شده که تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

در سال ۹۲ این دبستان به طور کلی از طرح خارج شده و در سالهای آتی دوباره باید روند تخریب و نوسازی را طی کند.