این عکس در صفحه فیس بوک باهنر با توضیح :امروز، بعد از نشست با دبیران استانی جامعه اسلامی مهندسین” منتشر شده است