بوشکان نیوز: در حالی که یک گزینه دیگر برای تصدی سمت شهرداری برازجان امروز صبح به لیست ۱۱ نفره شورای شهر اضافه شده بود، گزینه دیگری بنام رحیم جمالی کارشناس دفتر شهری استانداری نیز امشب به عنوان سیزدهمین گزینه در جلسه شورا حضور یافت و به ارایه برنامه پرداخت.

به گزارش «بوشکان نیوز»؛ سپس اعضای شورا وارد بحث انتخاب شهردار از بین ۱۳ گزینه مطرح شدند که آقای ماشاء الله احمدی ۴ رای، محمدحسن شیخیانی ۴ رای و شهریار اخلاقی یک رای را به خود اختصاص می دهند.

کار انتخاب شهردار به مرحله دوم کشیده می شود که در مرحله دوم نیز همین نتیجه تکرار می شود.

در مرحله سوم رای گیری بنا به اظهار آنچه یکی از اعضای شورای شهر برازجان گفت: یکی از اعضای شورای برگه رای آن عضو شورا را که به آقای اخلاقی رای داده بود را گرفته و در برگه وی می نویسد احمدی. به دنبال این قضیه طرفداران شیخیانی که ۴ نفر بودند بنا به اعتراض جلسه را ترک نموده و بدین ترتیب جلسه شورا برای انتخاب شهردار به نتیجه نمی رسد.

جالب اینکه ۱۰ گزینه شهرداری که با حضور در جلسه شورا به ارایه برنامه پرداخته بودند موفق به کسب حتی یک رای اعضای شورا نشدند!
منبع:اتحادجنوب