بوشکان نیوز: ایست و بازرسی حوزه مقاومت بسیج هجرت فاریاب در ورودی شهر بوشکان را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.

عکس از ایوب نیکنام