بوشکان نیوز: نعمتی مالک شاهین یکی از افرادی بود که از ورودش به جلسه مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان جلوگیری شد.

به گزارش «بوشکان نیوز»؛ مالک شاهین که درب ورودی ورزشگاه شهید بهشتی منتظر کفاشیان بود با خروج حراست اداره کل ورزش و جوانان با این سئوال که چرا من را به جلسه راه ندادند، خواستار جواب بود .نعمتی که پاسخ مناسبی دریافت نکرد در ادامه گفت: دیروز با جمشیدی صحبت کردم و گفتم هیچ کس به غیر از من حق ندارد در جلسه انتخابات ریاست هیات فوتبال از طرف تیم شاهین شرکت کند و قرار بود عبدی پور را به جلسه راه ندهند چرا خلاف گفته خود این کار را انجام داده اند.

این تصویر نعمتی را در ورزشگاه بوشهر و ممانعت از ورود وی به جلسه انتخابات مجمع نشان می دهد.

http://fcgreen.ir/wp-content/uploads/2013/10/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C...gif

http://fcgreen.ir/wp-content/uploads/2013/10/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C.gif

منبع:یاران سبز