بوشکان نیوز: با وجود شهردار جدید و کارشناسان خبره فضای سبز و تلاش کارکنان خدوم شهرداری، روح تازه ای به فضای سبز شهر بوشکان دمیده شد.

در روزهای گذشته، اصلاح درختان بلوارها و خیابان های شهر و همچنین گلکاری در پارک ها و برخی از مسیرها انجام شد. فقر فضای‌ سبز در شهر بوشکان موجب شد، داریوش رحیمیان شهردار جدید بوشکان، در یکی از نخستین اقدامات خود، عملیات اصلاح و آماده‌سازی و زیباسازی فضای سبز شهری را به اجرا درآورد.

اجرای عملیات های فضای‌ سبز همزمان با آغاز دوره جدید شهرداری بوشکان را باید به فال نیک گرفت. اقدامات ویژه ای در سطح شهر در راستای حفظ و احیاء فضاهای سبز بعمل آمده که باعث ایجاد روح جدید و تنفس در شریان های آن شده است.