به گزارش بوشکان نیوز به نقل از زیوان ،خوشبختانه با توجه به فرهنگ رو به رشد عمومی منطقه ارم نسبت به حفاظت از محیط زیست از قبیل نگهداری از گونه های مختلف گیاهی و کمیاب جانوری و تلاش خودجوش جوانان دلسوز این بخش به عنوان همیار افتخاری محیط زیست،باز هم عده ای سودجو به جای همکاری با این جوانان و ارشاد آنها متاسفانه دست دوستی را پس کشیده اند و دست در دست تفنگ و ماشه را پیش…
که در این راستا از شکارچیان طی جلسات مختلف دعوت و به آنها تذکر و عواقب آن هشدار داده شده بودند.
ولی بازهم عزیزان بزرگواری از این قانون سرپیچی نموده و اقدام به شکار نمودند.که روز چهارشنبه ۱۰/۷/۹۲ ساعت ۱۴ با تلاش محیط بانان شهرستان به همراه پاسگاه انتظامی تنگ ارم با حکم ورود به منزل شکارچی کهنه کار تنگ ارم خ.آ به دام افتاد.متاسفانه پس از ورود به منزل ایشان یازده قطعه پرنده تیهوی کشته مشاهده گردید.همچنین یک قبضه تفنگ شکاری و یک تفنگ بادی کشف و ضبط گردید و مبلغ ششصدوشصت هزار(۶۶۰۰۰۰) تومان جریمه نقدی شدند و مراحل قضایی آن هم طی خواهد شد.