بوشکان نیوز: انتخاب شهردار برازجان مسئله ای است که به دلیل مسائلی هنوز راکد مانده است به طوری که در جلسه  پنج شنبه گذشته اعضای شورای شهر جهت انتخاب شهردار برازجان، ماشاء اله احمدی ۴ رأی، شیخیانی ۴ رأی و اخلاقی ۱ رأی کسب کردند. به عبارتی عدم توافق اعضای شورا بر روی گزینه ای خاص موجب شد که آراء تقسیم و در نهایت گزینه خاصی جهت سمت شهردار برازجان مشخص نگردد.
اما جای سوال است که در نهایت شهردار برازجان از بین سه کاندیدای انتخابی( اخلاقی، شیخیانی و احمدی) برگزیده خواهد شد و یا در مرحله دوم انتخاب شهردار، تمامی ۱۳ کاندیدا، شانس یکسانی در این رقابت دارند و یا اینکه گزینه ای دیگر و خارج از ۱۳ کاندیدای تعیین شده به عنوان شهردار برازجان تعیین می گردد؟
در این راستا، گفتگویی با نایب رییس شورای شهر برازجان داشتیم که وی در پاسخ گفت: احتمالا رأی گیری بین ۱۳ کاندیدای اولیه صورت گیرد.
وی در گفتگو با اتحاد جنوب گفت: متاسفانه اعضای شورای شهر نتوانسته اند بر روی گزینه خاصی توافق نظر پیدا کنند و این مسئله ای بسیار مهم است چرا که بهتر است شهردار با پشتوانه آراء بالا انتخاب شود.
مرتضی نیکجو افزود: در جلسه ای که چهارشنبه  همین هفته بین اعضای شورای شهر صورت خواهد گرفت شهردار برازجان تعیین می گردد که امیدواریم بتوانیم وحدت لازم را بین اعضای شورا ایجاد کنیم و شهردار برازجان را با آراء بالا انتخاب کنیم.
وی عنوان داشت: در هر صورت، اعضای شورای شهر بایستی با هر کسی که به عنوان شهردار برازجان انتخاب خواهد شد بهترین و بیشترین تعامل را داشته باشند تا مشکلات شهر ساماندهی شود نه اینکه چون گزینه انتخابی، گزینه مورد نظرشان نیست در جهت فعالیت شهردار، سنگ اندازی کنند.
یکی دیگر از اعضای شورای شهر در گفتگو با اتحاد جنوب گفت: احتمال دارد شهردار برازجان گزینه ای خارج از ۱۳ کاندیدای  اولیه شهرداری باشد.
سعید اسماعیلی گفت: بر اساس درخواست دو تن از اعضای شورای شهر احتمال انتخاب گزینه ای خارج از ۱۳ کاندیدای اولیه به عنوان شهردار وجود دارد.
اتحاد جنوب- هدیه بیت سیاح