بوشکان نیوز: شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر بوشکان از یک دانش آموز ممتاز شهر با اهداء یک جایزه تقدیر کردند.

شهردار بوشکان در این خصوص اظهار کرد: دانش آموزان آینده سازان کشور  هستند و این یک واقعیت است که رفتار و حرکت امروز ما تربیت کودکانمان آینده سرزمینمان را رقم می زند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشکان گفت: ارتقای سطح علمی و فرهنگی فرزندان به منظور تربیت مدیران آگاه و شهروندان فهیم برای آینده شهر از مهمترین مسایلی است که باید خانواده ها جهت تحقق آن پیگیری کنند چرا که آینده شهر و تبع آن کشورمان در دست توانای این عزیزان است.

رئیس شورای اسلامی بیان کرد: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر برنامه های متنوعی دارند که در زمان خود انجام خواهد گرفت.