بوشکان نیوز: شهردار بوشکان بهمراه اعضای شورای شهر از خیابان ها و معابر شهر بوشکان بازدید نمودند و نقاط نیاز به تعمیر و اصلاح روشنایی را شناسایی کردند.

همچنین با نظارت شهردار و اعضای شورا، اصلاح روشنایی معابر و خیابان های شهر توسط مسئولین اداره برق بخش بوشکان صورت پذیرفت.

لازم به ذکر است که رفع مشکلات روشنایی دیگر نقاط شهر نیز در برنامه شورا و شهرداری قرار دارد که بزودی محقق خواهد شد.