دکتر نصیر دهقان عضو جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: بسیاری از نوجوانان در جامعه امروزی استفاده از دخانیات را نشان ویژه ای برای آزادی خودمی دانند به ویژه زمانیکه رفتار آنها توسط عده ای به ویژه هم سالان نخستین می شود.
 
وی افزود: تاثیر گروه هم سن و سال در دوران نوجوانی به حداکثر میزان خود می رسد و هم سالان نقش پررنگی در تصمیمات آنها در خصوص چگونگی انجام این عادت دارند همچنین نوجوان ممکن است در خانه هایی زندگی کنند که والدینشان سیگار می کشند در چنین محیطی اگر پدر و مادر یک نوجوان سیگاری باشد احتمال اینکه او نیز سیگاری شود بیشتر دیده شده و زمانی که یک خواهر یا برادر سیگاری نیز داشته باشد این احتمال چندین برابر می شود.

 دهقان تصریح کرد: در بسیاری از اوقات استعمالی دخانیات سوء مصرف مواد مخدر و سایر رفتارهای مخاطره آمیز اغلب بدان جهت توسط نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد که می خواهند استفاده از آنها را به عنوان نمادی برای رسیدن به دوران بزرگ لی جلوه دهند.

وی خاطر نشان کرد:گاهی در پسران نوجوان استعمال دخانیات نیاز به هیجان آنها را در ارضائی می کند که لازم است این حالات و رفتارها با دقت و حوصله بیشتری از سوی والدین آنها رصد شود.