بوشکان نیوز: روزنامه عکاظ عربستان، با چاپ تصویر این شخص نوشت: او با ریشی به طول بیش از نیم متر، دارای بلندترین ریش در موسم حج امسال شناخته شده است!

این روزنامه به ملیت و نام این شخص اشاره ای نکرده است.
http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/7/17/178561_219.jpg