به گزارش بوشکان نیوز، مصطفی احمدی روز پنجشبنه درگفت وگو با ایرنا افزود: کشت کنجد با شرایط آب وهوایی و اقلیمی استان بوشهر درفصل تابستان سازگاری دارد به همین دلیل امسال سطح زیر کشت این محصول در مقایسه با سال گذشته که هشت هکتار سه برابر شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به دوره رویش کوتاه کنجد در ۹۰ تا ۱۱۰روز، پایین بودن هزینه تولید، نیاز آبی کم، مقاوم بودن به گرمای شدید، داشتن بازار فروش مناسب درداخل کشور و امکان صدور دانه بو داده و ارده آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس زمینه مناسبی را برای کشت این محصول فراهم کرده است.
احمدی بیان کرد: اکنون رای کاشت کنجد ازدو رقم جدید کنجد به نام های دشتستان ۲ و دشتستان ۵ که دارای ظرفیت تولید دو تن در هکتار است استفاده می شود.
وی افزود: برداشت کنجد از اواخر مهرآغاز و پیش بینی می شود بیش از۲۵ تن محصول کنجد از مزارع این بخش برداشت شود.