به گزارش بوشکان نیوز: منطقه تنگ ارم دشتستان، منطقه ای است که به دلیل موقعیت آب و هوایی و جغرافیایی خود، دارای شرایط ویژه ای جهت کشاورزی و دامداری می باشد و از این روست که اکثر ساکنین این منطقه به کارهای کشاورزی و دامداری مشغولند.
لذا تامین آب مورد نیاز کشاورزان و دامداران و حتی آب شرب مورد نیاز اهالی این منطقه امری انکار ناپذیر است که در این راستا و در جهت برطرف سازی کمبود آب منطقه، در هفته دولت سال ۹۱، کلنگ احداث سد تنگ ارم به زمین زده شد.
ساخت سدی که با هدف تامین آب شهروندان با اعتبار مورد نیاز ۸ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت اما متاسفانه مسؤولین استانی حتی نیمی از این اعتبار را نیز جهت ساخت این سد پرداخت نکردند.
مدیر عامل آب منطقه ای استان بوشهر در گفتگو با اتحاد جنوب گفت: اعتبار مورد نیاز ساخت این سد در حدود ۸ میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون تنها حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از منایع استانی جهت ساخت این سد اختصاص داده شده است.
شاپور رجایی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای استان بوشهر با همین اعتبار اندک نیز توانسته این پروژه را به پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد برساند اما تکمیل این سد نیازمند هزینه اعتبارات بیشتری می باشد.
وی افزود: از آنجایی که طرح ساخت سد تنگ ارم، از جمله طرح های استانی است، لذا بایستی از منابع استانی جهت اجرای این طرح هزینه کرد اما متاسفانه این طرح مورد بی مهری برخی از مسؤولین استانی و شهرستانی قرار گرفته و اعتبار مورد نیاز در این اختصاص داده نشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر اضافه کرد: این شرکت اعلام کرد که در صورت جذب تنها ۳ میلیارد تومان از اعتبارات باقیمانده جهت تکمیل این پروژه می تواند تا پایان سال ۹۲، سد تنگ ارم را به مرحله آبگیری برساند اما مسؤولین استانی حتی همین اعتبار را نیز پرداخت نکردند و همین امر موجب شد که ساخت سد متوقف شود.
بخشدار تنگ ارم در این خصوص به اتحاد جنوب گفت: خشکسالی های اخیر تأثیر بسیار بدی در وضعیت کشاورزی و آب شرب منطقه تنگ ارم ایجاد کرده است که امید داشتیم با ساخت این سد مشکل کم آبی این منطقه تا حدی برطرف گردد.
حسین هاشم زاده اضافه کرد: در جلسه کمیته برنامه ریزی دشتستان که حدوداً یک ماه پیش در محل فرمانداری دشتستان برگزار شد مقرر گشت که مبلغ ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و شهرستانی به این پروژه اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: اما متاسفانه تاکنون هیچ مبلغی از محل اعتبارات استانی و شهرستانی در این خصوص پرداخت نشده و همین عامل موجب شده که ساخت سد با مشکل روبرو گردد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا مسؤولین شهرستانی و استانی با پرداخت این اعتبار مشکل کم آبی مردم را حل خواهند کرد یا اهالی مظلوم تنگ ارم همچنان باید به جرم مهجوریت و محرومیت بسوزند و بسازند؟
اتحاد جنوب ـ هدیه بیت سیاح