بوشکان نیوز: به گزارش انصاف نیوز، به عنوان نمونه، علی رغم اینکه برای انتخاب شدن آقای روحانی بسیاری تلاش کرده بودند و در ستاد وی جوانان بسیاری فعالیت می کردند، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، در کمال تعجب شخصی به نام «اسماعیل سماوی» به عنوان مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری منصوب شد.

در همان تاریخ یکی از اعضای کمیته ی جوانان ستاد روحانی با گلایه این موضوع را به خبرنگار انصاف نیوز اطلاع داد و گفت که آقای سماوی، خواهر زاده آقای روحانی است و این باعث خواهد شد که جوانان فعال در ستاد وی سرخورده شوند؛ هم به دلیل اینکه شخصی خارج از سیستم ستاد انتخاب شده و هم به دلیل این انتصاب فامیلی.

علی غزالی، روزنامه نگار از دو انتصاب دیگر در صفحه ی شخصی خود خبر داده است؛ عبد الحسین فریدون؛ برادرزاده آقای روحانی {مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم} و  علی اصغر مونسان؛ خواهر زاده آقای روحانی؛ {مدیر عامل منطقه آزاد کیش}.

بر خلاف انتخاب و انتصاب کارشناسی بخش زیادی از وزرا از جمله دکتر جواد ظریف، اما این چند انتصاب فامیلی در کنار انتصاب افرادی دیگر از فامیل آقای روحانی و دیگر مسوولان، که از روی بی تدبیری صورت گرفته، گلایه هایی را در پی داشته و خواهد داشت که باعث ناامیدی از دولت برآمده از یک حرکت ملی بشود.