بوشکان نیوز: سعید ستاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پیش از آغاز مراسم جشن عاطفه‌ها پیش بینی می‌کردیم ۴۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی به صورت نقدی و غیر نقدی جمع آوری شود، اظهار کرد: تا به امروز ۳۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی در مراسم جشن عاطفه‌ها جمع آوری و توزیع مشارکت‌ها نیز از ابتدای هفته آغاز شد.

وی در مورد نحوه توزیع مشارکت‌های مردم در مراسم جشن عاطفه‌ها نیز خاطرنشان کرد: بخشی از این کمک‌ها توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)، بخشی از کمک‌ها توسط آموزش و پرورش و بخشی دیگر نیز توسط مساجد توزیع خواهد شد.