به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از باشگاه خبرنگاران، پس از برخی از اظهارات محمد مایلی کهن در خصوص دایی و مبلغ دریافتی کادر فنی در فصل جاری، سرمربی پرسپولیس تصمیم گرفت تا بار دیگر از سرمربی این روزهای صبای قم شکایت کند و از طریق مراجع قانونی این مشکل را برطرف کند. اما با توجه به فضای حاکم بر ورزش، خیلی ها بر این باورند که این شکایت هم به زودی با یک گل و شیرینی به پایان می رسد.

در این خصوص منابع غیررسمی خبرمی دهند که علی دایی طی روزهای گذشته به دوستان مشترک خودش و مایلی کهن تذکر داده که این بار برای ایجاد صلح و دوستی میان آنها واسطه نشوند چرا که او تصمیم دارد اینبار تا پایان شکایتش را پیگیری کند.