اگر مرحوم حاج عبدالمحمد زنگویی پیشکسوت ماندگار باشگاه شاهین هم زنده بود آیا جرات چنین کاری را داشتید؟

آقای نعمتی لطفا واقع بین باشید از روزی که به عنوان مالک باشگاه شده اید هیچ اقدامی مثبتی برای شاهین انجام نداده اید و فقط دلخوش به مصاحبه با سایت ها و روزنامه ها هستید و برای کسب شهرت به هر دری می زنید . آقایی که خود را مالک شاهین می دانید ، بدانید که شاهین هیچگاه متعلق به شخص خاصی نبوده است . شاهین یادگار پیشکسوتان و هوادارانی است که خود تمام زندگیشان را برای این تیم گذاشتند.

شاهین بخصوص در چند سال اخیر نردبانی بوده برای کسب شهرت افراد و شما هم برای شاهین وام گرفته و یا هزینه کرده‌اید که اینها در برابر شهرتی که کسب کرده‌اید کوچک و ناچیز است.

تناقض در صحبتهای شما بسیار است از روزی که آمدید گفتید من امانتدارم! و شاهین امانت هواداران نزده من است! و هواداران مالکان اصلی شاهین هستند. اینها همه صحبتهای شماست که مستندات آن هم موجود است.

آقای نعمتی با امانت پیشکسوتان و هواداران دلسوخته شاهین چه کرده‌اید؟ چرا امانت را پس نمی‌دهید؟ چرا با مدیر عامل قرارداد می‌بندید و قرارداد را یکطرفه و بدون دلیل فسخ می‌کنید؟ چرا تمرینات را تعطیل می‌کنید؟

آقای نعمتی شما که قصد شرکت در لیگ دسته ۲ را نداشتید چرا با سرنوشت ۳۰ بازیکن جوان بازی کردید بروید سئوال کنید بیش از نیمی از آنها تنها نان آور خانه هستند حالا با تصمیم ناگهانی شما مبنی بر انصراف گرفته اید به کدام تیم بروند و چگونه امرار معاش کنند؟

آقای نعمتی مگر به قول خودتان امانت‌دار نیستید؟ پس به چه حقی تمرینات را تعطیل می‌کنید و اعلام انصراف می‌کنید؟ شما در برابر خیل عظیم هواداران و پیشکسوتان شاهین باید پاسخگو باشید.

و سئوال آخر اگر مرحوم حاج عبدالمحمد زنگویی پیشکسوت ماندگار باشگاه شاهین هم زنده بود آیا جرات چنین کاری را داشتید؟ روحش شاد و یادش گرامی ، ای کاش بود و می‌دید که با امانتت چه کردن.
منبع:ورزرش بوشهر