بوشکان نیوز: محمد علی دردانه در ارتباط با برداشت خرما اظهار داشت: کار برداشت خرما از نخیلات دشت طلحه از اوایل مهر ماه آغاز شده وتا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت .
وی ادامه داد : دشت طلحه داری ۶۰۰هکتارنخیلات می باشد که حدود۵۰۰هکتار آن مثمر و ما بقی آن غیرمثمر می باشد و سالانه ۴۰۰۰تن خرما برداشت از آن می شود که ۳۵۰۰تن ازنوع خرمای زاهدی و مابقی نیز از نوع کبکاب ،خنیزی،برهی و …می باشد.
مدیرعامل تعاونی دشت طلحه با بیان اینکه خرمای زاهدی دشت طلحه از مرغوبترین خرمای زاهدی کشور می باشد یاد آور شد:این محصول علاوه براینکه دربازارهای داخلی به استانهای خراسان،تهران وقم صادر می شود در بازارهای خارج از کشورنیزبه کشورهای حوزه خلیج صادر می شود.
دردانه خاطرنشان کرد از عمده دلایلی که موجب مرغوبیت خرمای زاهدی دشت طلحه شده عدم استفاده نخلداران از کودها وسموم شیمایی می باشد.

عبدالصمدشهریاری – دیارمهر