بوشکان نیوز: طی جلسه ای یا حضور مهندس افشانی معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و شهردار بوشکان و شهرداران شهرستان دشتستان مشکلات این شهرها از جمله مشکلات شهر بوشکان بیان گردید و درخواست ها و مشکلات این شهر جهت پیگیری به سمع و نظر معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور رسید.