بوشکان نیوز: کوتاه کردن چمن در فراشبند به شیوه جدید باعث شده که دیگر نیاز به سوزاندن چمن کوتاه شده که باعث آلوده شدن هوا میشود نداشته باشد.

به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از تماشاگر دات نت، البته داشتن سنسور دستگاه جدید جهت تنظیم چمن در حد باشگاه های اروپایی نیز از ویژگی های این دستگاه است که به ابتکار مسئولین تربین بدنی این شهرستان راه اندازی شده است!

تعجب نکنید این دستگاه فقط قیافه الاغ را دارد.

 این در حالی است که موضوع استفاده از کود حیوانی در ورزشگاه شیراز نیز در هفته گذشته حاشیه های فراوانی را در پی داشت. به شکلی که عادل فردوسی پور در ترافیک موضوعات برنامه ۹۰ به آن پرداخت.

http://tamashagar.net/thumbnail.php?file=olagh1_copy_789885601.jpg&size=summary_small

http://tamashagar.net/thumbnail.php?file=olagh2_copy_546793127.jpg&size=summary_small