بوشکان نیوز: مهندس علم مدیرکل راهداری استان بوشهر به همراه فولادی رئیس و رضایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشکان از مسیر تردد مسافرین و گردشگران نوروزی و نقاط حادثه خیز در طول مسیر بوشکان ــ فراشبند و بوشکان ــ اهرم بازدید کردند.

طی این بازدید مدیرکل راهداری استان قول مساعد همکاری با شورای اسلامی جهت رفع مشکلات مسیرهای حادثه خیز را بعد از تعطیلات داد.

مهندس علم همچنین درخصوص حذف نقاط حادثه خیز و تعریض جاده، ارتقاء سطح ایمنی جاده، نصب علائم راهنمایی جاده، خط کشی محور امامزاده به بوشکان و دیگر موارد مرتبط قول مساعد همکاری داد.