بوشکان نیوز: تندیس شهید زارعی در ورودی شهر بوشکان نصب شد.

شهردار بوشکان با اشاره به اینکه تندیس‌ها و نمادهای نصب شده در یک شهر می‌تواند بیانگر بخشی از فرهنگ، نماد و یا ویژگی‌های آن باشد،گفت: تندیس‌ها به‌ تدریج می‌توانند هویت هر منطقه را شکل دهند و به ویژه در حافظه شهروندان و زندگی روزمره آنان باقی بماند.

داریوش رحیمیان افزود: یکی از مهمترین رسالت های مدیریت شهری معرفی هرچه بیشتر مشاهیر به نسل جوان و نسلهای بعدی در قالب هنر شهری است از همین رو شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشکان در راستای نیل به این هدف و زیباسازی شهری تصمیم به نصب تندیس شهید زارعی در ورودی شهر بوشکان گرفت.