بوشکان نیوز: رئیس کمیته امداد بخش بوشکان بهمراه رئیس شورای اسلامی شهر بوشکان از برخی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بازدید نمودند و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند.

متمکن رئیس کمیته امداد بخش بوشکان اظهار داشت: اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد بخش بوشکان ۱۷ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان در سال گذشته بوده، که در قالب وام های اشتغالزایی ۲۰ میلیون تومانی به مددجویان کمیته امداد و فرزندان آنها پرداخت شده است.

وی افزود: از مبلغ مذکور برای حدود ۱۲۰ نفر اعم از مددجویان و فرزندان آنها شغل ایجاد شده است و این ایجاد شغل برای مددجویان معزز، موجب خوداتکایی آنها میگردد.

فولادی رئیس شورای اسلامی شهر بوشکان بیان داشت: کمیته امداد در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از افزایش فقر در جامعه حرکت‌های مطلوبی انجام داده است و شورای اسلامی شهر بوشکان نیز آماده هرگونه همکاری با این نهاد می باشد.

وی ادامه داد: توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد بسیار مهم است چرا که سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.