امروز گفت و گوهای ایران و اعضای ۱+۵ در شهر ژنو سوییس برگزار خواهد شد.

به گزارش بوشکان نیوز به نقل از عصر ایران هیات ایرانی برای گفت و گوها وارد ژنو شده است و ریاست هیات ایرانی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان است.

در تصویر زیر زنی در حال نظاره پوشاندن یک مجسمه مرد برهنه به خاطر حضور دیپلمات های ایرانی در مقابل سر در سالن محل گفت و گوهای ایران و ۱+۵ است.

گفتنی است در دیدارهای گذشته ایران و ۱+۵ نیز که سرپرست هیات ایرانی با سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی بود، لباس ها و نحوه پوشش کاترین اشتون مسئول تیم گفت و گوهای ۱+۵ با ایران، مساله ای حاشیه ای ولی خبر ساز بوده است.