بوشکان نیوز: اصغر سبحانی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۲هزار تن محصول هندوانه و خربزه در شهر شبانکاره برداشت شود.
وی اضافه کرد: محصول هندوانه و خربزه شهر شبانکاره به استان های فارس، اصفهان، تهران و قم ارسال می شود.
سبحانی یادآور شد: کشت پاییزه محصول هندوانه و خربزه از اول خرداد آغاز و برداشت آن نیز از نیمه دوم مهر شروع می شود.

http://img.irna.ir/1392/13920723/80860826/80860826-5021642.jpg