بوشکان نیوز: روشنایی زمین چمن مصنوعی فوتسال پارک شهرداری اصلاح گردید.

با توجه به اینکه جوانان شهر بوشکان از ورزش در زمین چمن مصنوعی فوتسال پارک شهرداری در هنگام شب استقبال زیادی می کنند و اکثر این جوانان نیز از وضعیت روشنایی این زمین چمن ناراضی بودند و گلایه داشتند در همین راستا شهرداری بوشکان اقدام به اصلاح روشنایی زمین چمن مصنوعی فوتسال پارک شهرداری به شکل مطلوب نمود.