به گزارش بوشکان نیوز وبه نقل از سلام نو؛ مداح جنجالی تهران، در مراسم دعای عرفه که در حسینیه لباس فروش ها برگزار شد ، به هاشمی رفسنجانی حمله کرد.
به گزارش رسیده ، منصور ارضی با اشاره به خاطرات منتشر شده از هاشمی رفسنجانی در مورد شعار “مرگ بر امریکا” اظهار داشت: خدایا مرگ هاشمی را برسان.
وی ۲ سال پیش نیز، یکی از مقامات ارشد دولتی را «یهودی صفت» خوانده و گفته بود: دعا کنید که خدا مرگش را برساند، همین کافی است. وقتی به حضرت امام (ره) گفتند، چه دعایی برای صدام بهتر است؟ امام فرمودند: خدا مرگش را برساند. شما نیز دعا کنید خدا مرگ این رییس فتنه جدید را برساند.