به گزارش بوشکان نیوز بازی بین دو تیم کشاورز بوشکان و پارسی طلحه رأس ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای کلمه برگزار شد.

این بازی، آخرین بازی لیگ بود و از حساسیت بالایی برای این دو تیم برخوردار بود زیرا مشخص میکرد که کدام تیم به پلی آف راه پیدا میکند و کدام تیم سقوط؟

تیم کشاورز یک امتیاز و پارسی چهار امتیاز داشت و تفاضل گل هردو تیم برابر بود. کشاورز فقط در صورت برد میتوانست به پلی آف برود ولی پارسی با همان مساوی نیز میتوانست راهی پلی آف شود.

بازی شروع شد و کشاورز تیم برتر میدان بود و توانست از این برتری خود استفاده ببرد و در دقیقه ۲۰ بازیکن کشاورز شوتی به سمت دروازه پارسی زد که با عکس العمل دروازه بان دفع شد ولی در برگشت این یوسف هاشم پور بود که توانست اولین گل بازی را به سود کشاورز به ثمر برساند. ده دقیقه بعد با اشتباه مدافع آخر کشاورز، پارسی حداکثر استفاده را برد و توانست بازی را به تساوی بکشاند. بازی در نیمه اول با نتیجه مساوی به اتمام رسید.

در نیمه دوم در دقیقه ۶۵ داور یکی از بازیکنان پارسی را اخراج نمود و کشاورز نیز در دقایق باقیمانده حداکثر فشار را برای زدن گل برتری آورد تا اینکه در دقیقه ۷۵ بازی،اینبار حامد حاتمی بود که توانست با فرار خود، دومین گل کشاورز را به ثمر برساند. ۵ دقیقه بعد نیز هاشم بهادری با شوتی سرکش از پشت هیجده توانست سومین گل بازی را بسود کشاورز بثمر برساند تا امید پارسی برای تغییر نتیجه باتوجه به یک یار کمتر و اختلاف دوگل از بین برود. درنهایت بازی با همان نتیجه ۳ بر ۱ بسود کشاورز به اتمام رسید و با این نتیجه پارسی به لیگ پایینتر سقوط کرد و سرنوشت کشاورز برای ماندن در لیگ به پلی آف کشیده شد.