بوشکان نیوز: دومین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی ساخت و پرواز گلایدر یادواره شهدای پرواز در بوشهر برگزار شد که دانش آموزان بوشکانی موفق به کسب رتبه اول کشور شدند.

به گزارش بوشکان نیوز در دومین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی ساخت و پرواز گلایدر، آقایان علی نوروزی و محمدرضا نوروزی فرزندان خداکرم نوروزی از شهر بوشکان موفق به کسب «مقام اول» کشور شدند.


علی نوروزی فرزند خداکرم
رتبه اول کشور
در دومین دور مسابقات سراسری دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل گلایدر در پایه دهم


محمدرضا نوروزی فرزند خداکرم
رتبه اول کشور
در دومین دور مسابقات سراسری دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل گلایدر در پایه پنجم