بوشکان نیوز: نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به مناسبت چهلمن سالگرد جنگ رمضان ۱۹۷۳ (یوم کیپور) در برابر اعضاء کنست اسرائیل سخن می گفت مدعی شد،صلح از طریق توسل به زور به دست می آید.

وی در اظهارات خود گفت: تاریخ به ما یاد داده است که دشمن را دست کم نگیریم و خطرات را نادیده نگیریم و از حمله پیشدستانه غفلت نکنیم.

اظهارات جنگ طلبانه نتانیاهو حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران امروز در ژنو پیشنهاد خود برای حل و فصل مسئله هسته ای خودرا به گروه ۱+۵ تحویل داد.
مرجع:افکارنیوز