به گزارش بوشکان نیوز؛ وی در گفتگو با اتحاد جنوب گفت: مرد ۳۰ ساله برازجانی در ساعت ۷ شب گذشته در منزل شخصی خود با بنزین خود را به آتش کشید.

وی ادامه داد: متاسفانه در این خودسوزی، جوان دچار ۸۰درصد سوختگی شده است که پس از انتقال وی به بیمارستان برازجان، سریعاً به بیمارستان سوختگی گناوه منتقل شد.

گفتنی است وضعیت جسمانی این جوان بسیار وخیم گزارش شده می شود.