بوشکان نیوز: آیت الله سید علی سیستانی در بیانیه ای، عدم نصب عکس های خود را در سازمان و ارگان های دولتی و همچنین خیابان ها خواستار شد.
 به گزارش  رسا، در این بیانیه دفتر این مرجع تقلید آمده است: در برخی از سازمان های دولتی به ویژه استانداری نجف و همچنین خیابان ها و میدان های اصلی این شهر مشاهده شده که عکس حضرت آیت الله سیستانی نصب شده است، این مرجع تقلید از نصب عکس خود در این اماکن رضایت ندارد و بر عدم نصب این عکس ها تأکید می ورزد.
این دفتر از همه سازمان ها خواست عکس حضرت آیت الله سیستانی را از دیوارهای خود برداشته و خیابان ها را نیز از این عکس ها خالی سازند.