بوشکان نیوز: برداشت گندم در بوشکان همه ساله از اوایل اردیبهشت آغاز می شود و تا اواخر همین ماه ادامه پیدا می کند. بوشکان یکی از بزرگترین تولید کننده های گندم در استان بوشهر بشمار می آید.