بوشکان نیوز: عروس و داماد جوان اهل روستای شاهیجان بخش بوشکان، در جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی دست به ابتکار تازه ای زدند و هزینه خرید شاباش عروسی خود را صرف خرید کتاب نمودند.

آقای عمرانی و همسرش کتابخانه ای هم در محل زندگی خود ایجاد نمودند تا دیگران هم بتوانند از فرصت کتابخوانی بهره ببرند.

کلیپ زیر را تماشا کنید: