بوشکان نیوز: دانش آموزان قدیمی شهر کلمه بعد از گذشت ۲۸ سال برای قدردانی از زحمات معلمان خود به مدرسه رفتند. کلیپ زیر را تماشا کنید:

>