بوشکان نیوز: جلسه شورای اسلامی شهر بوشکان با حضور همه اعضا در محل دفتر شورا برگزار شد که حاوی خبر خوشی برای ورزش دوستان و اهالی شهر بوشکان بود.

طی این جلسه مصوب گردید یکدستگاه تلویزیون بزرگ شهری برای پارک بزرگ شهر تا قبل از بازی های جام جهانی خریداری و نصب شود تا مردم ورزش دوست و ورزشکار شهر بوشکان بتوانند بهمراه خانواده خود در پارک بزرگ شهر مسابقات فوتبال جام جهانی را تماشا کنند.

همچنین مقرر گردید که جلسه هم اندیشی شورای دهستان بوشکان با حضور روسای شوراهای اسلامی و دهیاران دهستان برگزار شود.