به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، محمد حسینی صبح پنجشنبه در نشست با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تاثیرات متقابل صنعت و محیط پیرامون بر لزوم تقویت ارتباطات دو سویه تاکید کرد.

وی به نقش و جایگاه ورزش در ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: انتظار داریم پتروشیمی های مستقر در منطقه از ورزش شهرستان جم به ویژه تامین منابع مالی تیم پارس جنوبی در فصل آتی حمایت کنند.

حسینی در خصوص دانشکده فنی و مهندسی جم نیز گفت: در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح شهرستان ضرورت دارد اعتبار لازم برای احداث دانشکده فنی جم تامین شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت تعاملات دو سویه در قالب مسئولیت های اجتماعی نفت تاکید کرد.