بوشکان نیوز: هفته پیش فضاپیمای کاسینی عکسی از سیاره کیوان (زحل) گرفت که بخت آن را دارد که تبدیل به یکی از عکس‌های تاریخی شود.
ما از زمین همواره از پهلو سیاره کیوان را می‌بینیم، در این نما، کیوان را نمی‌شود هیچگاه جدا از حلقه‌هایش دید، اما در عکس جدید، سیاره گازی کیوان را از نمای بالا می‌بینیم، در این نما فاصله بین حلقه‌ها و سیاره به خوبی نمایان است و از سوی دیگر سایه‌ای هم که سیاره روی بخشی از حلقه‌هایش انداخته است، به زیبایی عکس می‌افزاید.
به گزارش یک پزشک؛ این عکس در ۱۰ اکتبر سال ۲۰۱۳ گرفته شده است.