به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از اتحاد جنوب؛ دهقان افزود: جوان ۲۳ ساله طلحه ای وقتی که از مزرعه خود به منزل  برمی گردد، متوجه می شود برق منزلشان به دلیل بدهی قطع شده است، از این رو به بالای تیر برق رفته تا برق منزل را وصل نماید.
وی اضافه کرد: متاسفانه جوان ۲۳ ساله، هنگامی که بالای تیر برق می رود و به سیم های برق دست می زند، دچار برق گرفتگی می شود و از بالای تیر برق به روی زمین سقوط می کند.
رییس اورژانس ۱۱۵ دشتستان گفت: بعد از این حادثه، جوان ۲۳ ساله توسط نیروهای اورژانس منتقل داده شد اما متاسفانه به دلیل شدت جراحات و برق گرفتگی شدید، در حین انتقال به بیمارستان  فوت کرد.