بوشکان نیوز: مردم بوشکان همراه با امت اسلامی ایران فریاد مرگ بر اسرائیل و آزادی قدس شریف را سر می دهند.

مردم روزه دار و انقلابی شهر بوشکان که همچون سال‌های گذشته با شور و حال خاصی در روزی بسیارگرم در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده اند، باردیگر نوک تیز شعار‌های انقلابی خود را متوجه استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب کردند.

مردم ولایت مدار بوشکان در روز جهانی قدس، ضمن حضوری پرشور و گسترده در راهپیمایی این روز، جنایات صهیونیست‌ها و حامیان غربی و عربی آنان در نسل کشی مسلمانان را محکوم و همچون همیشه با پیروی از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، در روز جمعه همگام با مردم روزه دار ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.