به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، عبدالنبی یوسفی ظهر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات جامعه صیادی شهرستان اظهار داشت: صیادان از پرتلاش ترین اقشار هستند که باید برای رفع مشکلات آنها تلاش جدی صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری به اقتصاد  مقاومتی و تولید داخلی و نقش صید و صیادی در چرخه اقتصاد در شهرستان باید متولیان امر صیادی با تلاش مضاعف در راستای رفع مسائل و موانع پیش روی صیادان تلاش کنند.

فرماندار عسلویه خاطرنشان کرد: ضروری است جامعه صیادی و لنج ها و قایق های صیادی دارای مجوز و سند مخصوص باشند تا در امر تردد و صیادی وارائه خدمت به آنها تسهیل ایجاد شود.

وی بیان داشت: حضور صنعت نفت و گاز باعث وارد شدن صدماتی به صیدگاه ها این شهرستان شده است که برخی موجب زحمت مضاعف صیادان شده است.

یوسفی تصریح کرد: ضروری است اداره شیلات ضمن بررسی این صدمات راه کارهای لازم را جهت جلوگری از انها را برای ارائه یه صنایع مستقر در شهرستان تهیه کنند.