بوشکان نیوز: تصاویری که می بینید اشکال مختلف ساخته شده از محصول درو شده می باشد که توسط  کشاورزان خلاق استان “کاگاوای ژاپن” ساخته شده است.


منبع: باشگاه خبرنگاران