آغاز حذف یارانه ها/ آغاز هدایت یارانه ها!/ کارتون: محمدعلی رجبی